Barreres Arquitectòniques

"Com es pot millorar el desplaçament per la ciutat de les persones amb mobilitat reduïda (incloent persones amb discapacitats sensorials i cognitives, nens i gent gran, embarassades, etc.)?"

Comprendre la ciutat com espai d’usos col·lectius i amb diversitat de limitacions.

Degut al desenvolupament urbà de la ciutat i al seu creixement i ús, tant del trànsit rodat com similars, és important conèixer que hi ha diverses àrees en les que ens podem trobar amb limitacions al desplaçament, barreres arquitectòniques –físiques, comunicatives o mòbils- i d’altres problemàtiques per a persones amb dificultats concretes. Totes aquestes problemàtiques poden donar lloc a col·lisions, caigudes o a accidents de menor o major gravetat. L'entorn i el seu estat i disseny és un factor que influeix a la mobilitat de les persones amb discapacitat.

S’ha de tenir en compte que:

  • No totes les persones tenen les mateixes problemàtiques i no totes les solucions i idees son extrapolables.
  • La solució que proposis haurà de donar cobertura a qualsevol persona tingui la discapacitat que tingui.

La teva solució ha de ser útil perquè les persones amb qualsevol tipus de discapacitat pugui evitar zones i obstacles urbans o per avisar de la seva existència o indicar perills o riscos de naturalesa indefinida.