Cultura del compartir

"Com podem fomentar la cultura de la col·laboració, del compartir, per ajudar a les persones i/o a les entitats del tercer sector?"

Queda espai per a aprendre a compartir i col·laborar amb persones que ho poden necessitar, com les que estan en risc d’exclusió social.

Sovint ens trobem amb necessitats concretes de cara a poder compartir recursos amb els altres. El fet de compartir, apart de ser intrínsecament humà, ens permet optimitzar recursos, aprendre, créixer, etc. Compartir no només aplica als recursos materials: coses, diners, etc... sinó que també parlem de recursos immaterials: temps, experiències, coneixements, etc... Compartir recursos cognitius, explicant a altres com resoldre problemes de la vida diària a persones que ho desconeixen els pot facilitar molt la seva vida.

S’ha de tenir en compte que:

  • Compartir i col·laborar són essencials, i que l’intercanvi enriqueix ambdues parts de la relació.
  • Pensa que la formació i l’alfabetització també tenen una dimensió col·laborativa.
  • A vegades la soledat pot donar situacions de risc, i tot i que compartir amb una altra persona és ideal, a vegades la tecnologia ha de prendre un rol d’últim recurs (mitjançant alarmes, etc.).

La teva solució ha d’incloure aspectes que apostin per compartir recursos materials o immaterials per facilitar la vida de les persones i afavorir l’intercanvi.