El transport públic per als turistes

"Com podem fer que els turistes utilitzin més el transport públic?"

Volen que els turistes (i habitants de les zones costeres) utilitzin el transport públic per moure’s d’un lloc a un altre.

Falta informació que coordini els diferents transports públics perquè puguin ser utilitzats tant per turistes com per als habitants de les zones costeres. No existeix informació sobre la combinació dels diferents medis de transport públics existents ni horaris clars. La saturació de vies i accessos a la ciutat en diferents moments fa necessari un augment de l’ús del transport públic.

S’ha de tenir en compte que:

  • Treballen diferents empreses de transport a la zona.
  • S’ha de poder realitzar consultes de transport tant local com comarcal o provincial.

Especialment, s’ha de considerar que:

  • Quines són les principals rutes de desplaçament habitual de les persones en una zona concreta.

La teva solució ha de donar la informació necessària per saber com moure’s amb transport públic, sabent horaris, preus, combinacions, etc.