Estacionament a la ciutat

"Com podem monitoritzar l’ús dels estacionaments no oficials a la ciutat?"

Ser capaços de poder controlar l’ús dels estacionaments per evitar el seu abús.

Avui en dia tenim un ús i un abús de les zones d’aparcament en totes les ciutats. S’utilitzen espais com zones càrrega i descàrrega, zones verdes i blaves i d’altres d’una manera poc eficient. Falta informació sobre les zones disponibles d’estacionament a la ciutat i com es podria arribar a monitoritzar i diversificar el seu ús.

Imagineu una zona de càrrega i descàrrega del vostre municipi, s’utilitza correctament? Els vehicles autoritzats compleixen les normes? Es poden fer servir per altres tipus de vehicles aquestes zones?

S’ha de tenir en compte que:

  • S’han de conèixer quin són els espais disponibles per poder estacionar un vehicle.
  • S’ha de conèixer l’ús que té la zona en concret i quin ús pot tenir fóra de l’horari laboral.
  • S’ha d’informar a les autoritats si hi ha un ús fraudulent de l’espai.

Especialment, s’ha de considerar que:

  • L’ocupació de zones no autoritzades.
  • Minimitzar el fluxe de vehicles cercant aparcament.

La teva solució ha d’ajudar a qualsevol persona que es desplaci en cotxe a poder trobar un aparcament. També ha d’ajudar a les administracions gestores a eficientar aquestes zones.