Gestió de recursos personals

"Com podem ajudar a les persones a ser més eficients en els seus consums i a gestionar millor els seus recursos?"

Ajudar a les persones a gestionar els seus recursos i finances per no malbaratar diners ni subministraments.

Les persones en risc d’exclusió o vulnerabilitat poden tenir més dificultats a l’hora de gestionar els seus consums i les seves finances, incloent els rebuts i les gestions pel que fa als subministres, agreujades per l’escletxa digital. El descontrol en els nivells de consum es poden millorar amb sistemes de monitoratge i autoevaluació.

S’ha de tenir en compte que:

  • Un percentatge alt de les persones amb risc d’exclosió tenen dificultats d’alfabetització funcional i de lectoescriptura, així com d’alfabetització digital.
  • La monitorització dels subministres és important per estalviar, així com un element de seguretat.
  • El consum de béns i serveis es essencial per generar mecanismes i cultura del estalvi i és vital per a persones amb pocs recursos.

La teva idea i solució ha d’ajudar a evitar el malbaratament de recursos i l’optimització, de manera que les persones en risc d’exclusió social o amb necessitats concretes puguin tenir una millor qualitat de vida. També pot controlar els nivells de consum en general i el de subministres.