Trànsit de Vehicles pesats als polígons

"Com podem millorar la circulació de vehicles pesats pels polígons?"

Ser capaços de poder donar informació de valor al transportista a l’entrada del polígon.

Diàriament arriben vehicles pesats d’altres països. En molts casos, els transportistes saben arribar a l’entrada del polígon industrial, però un cop ho han fet ja no saben com arribar al seu lloc de destí. Es normal veure a un transportista estranger que baixa del camió a l’entrada del polígon i intenta entendre el que acostuma a posar als cartells d’entrada del mateix sense èxit. Això genera un embús a l’entrada del polígon, el perill de que el transportista circuli amb el vehicle buscant l’empresa i no centrat en la circulació, i per últim que aparqui allà on li convingui sense tenir en compte les possibles restriccions existents.

S’ha de tenir en compte que:

  • Els transportistes no tenen perquè saber espanyol o català.
  • Ha d’ajudar a poder guiar al transportista al lloc desitjat.
  • Es pot oferir una solució global que inclogui la part d’aparcament?

Especialment, s’ha de considerar que:

  • La gran majoria de transportistes són estrangers.

La teva solució permetrà a les persones que arribin per primer cop a un polígon industrial a poder saber com moure’s per dintre amb el seu vehicle.