Transport alternatiu per anar a la feina

"Com podem incentivar l’ús del transport alternatiu per anar a la feina?"

Ser capaços de poder compartir cotxe en moments que l’utilitzem sols.

Degut a la ubicació dels polígons industrials, la majoria de professionals que treballen en ells necessiten l’ús del transport privat per arribar a la seva feina diàriament. El transport públic és car de mantenir i la freqüència de pas no satisfà la demanda. També per qüestions d’aparcament l’espai és limitat. Una disminució de la quantitat de vehicles en el polígon ajudaria a la descongestió d’espai.

S’ha de tenir en compte que:

  • Els horaris de feina de les empreses dels polígons industrials, la qual cosa genera que la gran quantitat de persones tinguin els mateixos horaris d’entrada i sortida.
  • Es poden generar col·laboracions entre empreses a partir de solucions compartides entre els seus treballadors.

Especialment, s’ha de considerar que:

  • L’ús del Car-sharing.
  • L’ús del transport públic.
  • L’ús del transport sota demanda.

La teva solució ha de poder als usuaris poder compartir vehicle. Amb això disminuirà la quantitat de tràfic, els costos del trajecte, la dificultat d’aparcament, generarà sinèrgies entre persones i fins i tot entre empreses.