Transport Sostenible

"Com podem potenciar l’ús del transport sostenible?"

Poder utilitzar un transport públic més eficient i econòmic augmentarà la nostra qualitat de vida.

A la majoria de ciutats hi ha un problema de contaminació derivat de l’ús massiu del transport privat, el qual genera un impacte negatiu en el servei del transport públic fent-t’ho més ineficient (afectant a la velocitat i freqüència de pas dels mateixos). Aquest problema serà més greu en el futur degut a l’increment demogràfic. El transport ha de ser sostenible ja que ara mateix té uns costos que el ciutadà desconeix i no valora. Per desincentivar el transport privat és necessari un transport públic eficient i econòmic.

S’ha de tenir en compte que:

  • Podem millorar l’eficiència del transport públic?
  • Es pot fer visible el valor que aporta un transport públic eficient al ciutadà?

Especialment, s’ha de considerar que:

  • No es té consciencia del cost real del transport públic.
  • No es té consciencia del cost de l’ús del cotxe a les ciutats.

La teva solució permetrà als usuaris poder gaudir d’un millor transport públic i millorar la seva qualitat de vida al disminuir la pol·lució.