Terminis i Condicions

Regles de participació al SmartCat Challenge

L’SmartCat Challenge és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya per a impulsar el desenvolupament de solucions innovadores que resolguin reptes del país i els seus habitants a través del foment de l’emprenedoria i la connexió entre el teixit d’innovació TIC, la ciutadania, les administracions locals i institucions i entitats.

L’SmartCat Challenge conté elements de recerca i comunicació de reptes, activitats formatives i d’incubació de projectes i culmina amb una competició que dona accés a premis.

El projecte es desplega en dos àmbits paral·lels mobilitat i inclusió social. La participació en els dos àmbits no és incompatible, podent presentar el mateix projecte en ambdós àrees, en el cas de considerar-los adequats a les característiques del reptes proposats.

Per a poder participar en la incubació, els participants s’hauran de registrar a la plataforma i utilitzar les eines proposades per a la descripció dels seus projectes i la comunicació amb els experts i mentors.

Els experts i mentors així com l’organització del SmartCat Challenge es comprometen a gestionar amb confidencialitat la informació compartida pels participants en el procés d’incubació.

Un cop completat el procés d’incubació, s’obriran les competiticions. Les condicions de participació a les competicions són les següents:

 • Elegibilitat. Les competiticions estan obertes a tot tipus de solucions als reptes plantejats sempre que estiguin basades en les TIC, ja siguin apps, solucions d’IoT, Big Data o altres. Caldrà que siguin com a mínim prototips funcionals capaços de operar les seves funcions bàsiques.
 • Solucions d’emprenedoria: S’acceptaran totes les solucions creades en el marc del procés d’incubació de l’SmartCat Challenge i aquelles altres realitzades en condicions i calendari similar
  1. Solucions basades en productes: També seran elegibles aquelles solucions que resolguin els reptes plantejats a partir d’un producte ja existent però incorporant canvis i ajustos que configurin una solució innovadora per reptes plantejats.
  1. Exclusió de solucions comercials: Queden excloses d’aquest competició aquelles solucions d’empreses amb trajectòria que estiguin actualment al mercat traccionant comercialment.
 • Inscripció: Les solucions hauran de completar un formulari de participació en el que es descriu la solució i al que es poden afegir materials de comunicació com videos i presentacions.
 • El període de presentació de projectes s’iniciarà 18 de setembre i quedarà obert fins el 28 de setembre a les 23:59h
 • Selecció de finalistes: D’entre totes les solucions elegibles, se’n seleccionaran 10 finalistes per cada àmbit que presentaran als esdeveniment finals.
 • Selecció per part del jurat: Un jurat format pels organitzadors del projecte avaluarà totes les solucions presentades i en triarà nou (9) finalistes per a cada esdeveniment final.
 • Criteris d’avaluació de les solucions per part del jurat seran els següents:
  • Grau de solució dels reptes plantejats i les necessitats dels usuaris
  • Creativitat i originalitat de la idea
  • Experiència d’usuari i facilitat d’ús
  • Viabilitat tècnica i operativa
  • Viabilitat econòmica i financera
 • Selecció a través de la competició online: Les solucions en forma d’app, a banda de ser avaluades pel jurat també participaran en un competició online que els permetrà donar-se a conèixer i promocionar-se entre els usuaris.
  1. Calendari: La competició online comencarà el dia 2 d’Octubre de 2017 i acabarà l’11 d’Octubre 2017 a les 23:59h
  2. Votació: La votació a les competicions online es farà via twitter. Les dues apps que hagi rebut més vots per twitter seran finalistes, una a cada esdeveniment final.
  3. Limtacions en el vot: Cada persona podrà votar una vegada a cada competició. Es posaràn mecanismes per a prevenir i identificar actuacions fraudulentes. Qualsevol participant que faci ús de mecanismes prohibits quedarà inmediatament desqualificat de la competició.
 • Les Finals: Els esdeveniments finals tindran lloc en les següents dates: Final d’Inclusió social, el 19 d’Octubre a Barcelona, Final de Mobilitat, el 2 de Novembre a Granollers.
 • Presentacions: Els deu (10) participants seleccionats com a finalistes a cada final s’anunciaran amb temps suficient. Els finalistes hauran de presentar de manera presencial les seves solucions a l’escenari durant 3 minuts i respondre les preguntes del jurat.
 • Premis Principals: Una vegada concloses totes les presentacions, els jurats de cada final es retiraran per a deliberar i triar les solucions guanyadores dels tres premis principals.

Per a cada final, una de l’àmbit d’inclusió social i l’altra del de mobilitat els premis seran els següents:

  1. Premi a la millor solució 5.000 €
  2. Segon Premi 3.000 €
  3. Tercer Premi 2.000 €

Els imports dels premis són en brut i s’aplicaran les retencions i impostos als guanyadors sigui particulars o empreses segons la legislació vigent.

 • Criteris del jurat: Tot i el marge discrecionalitat de que gaudiran com a experts, els criteris de valoració dels jurats de les finals seran els següents:
  • Emprenedoria: valoració especial dels projectes en estadi inicials mancats de tracció comercial
  • Grau de solució dels reptes plantejats i les necessitats dels usuaris
  • Creativitat i originalitat de la idea de solució
  • ‘User experience’ i facilitat d’ús
  • Viabilitat tècnica i operativa
  • Viabilitat econòmica i financera
 • Els pilots: Més enllà dels premis principals, entre totes les solucions participants, els organitzadors i els responsables de les ciutats i entitats triaran aquelles solucions que pel seu encaix amb els reptes i la seva innovació podran realitzar un pilot en col·laboració amb alguna de les ciutats i entitats col.laboradores. Les solucions que han estat triades per a desenvolupar pilots seran anunciades en dia de la final.
  • Condicions i requeriments:
  • Les solucions que vulguin ésser considerades per als pilots hauran de tenir seu social o part de l’equip impulsor domiciliat a Catalunya. Alternativament, assumeixen el compromís de tenir la presencia física necessària per a l’execució exitosa del pilot.
  • Els projectes hauran de ser directament pilotables i no depenents de recursos i desenvolupament encara per determinar.
  • Les entitats i administracions que donen cabuda als pilots ofereixen mitjans materials i humans per a l’execució però no en cap cas recursos econòmics addicionals.

L’Smartcat Challenge és un projecte de la Generalitat de Catalunya executat per la Taula del Tercer Sector, Fundació i2Cat i dotopen, SL, que gestionaran conjuntament les dades personals generades en aquest projecte. Per a qualsevol dubte referent a les condicions de participació, us podeu dirigir a [email protected]